Wydarzenia

Konferencja „IT and Knowledge Management 2009”

W dniach od 27 do 28 kwietnia 2009 w Jastrzębiej Górze odbędzie się druga edycja konferencji „IT and Knowledge Management 2009”.
Organizatorami konferencji są:

  • Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatyczego
  • Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Politechniki Gdańskiej
  • Katedra Zarządzania Wiedzą i Informacją Politechniki Gdańskiej
  • Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

Konferencji patronuje Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

Celem konferencji „Information Technology and Knowledge Management” (ITAKM) jest budowa i integracja środowiska skupiającego się wokół problematyki zarządzania technologiami informatycznymi i wiedzą. Jej angielskojęzyczny tytuł to krok do rozszerzania zakresu konferencji o prace prezentowane w języku angielskim, oraz zapraszania szerokiej międzynarodowej grupy specjalistów zajmujących się IT Management oraz Knowledge Management.
Druga już z tej serii konferencja ma na celu zaprezentowanie stanu wiedzy w obszarze technologii informatycznych oraz w obszarze zarządzania wiedzą. Uwzględniać będzie silne przenikanie się środowisk: badawczego i biznesowego.
W bieżącym roku tematyka konferencji skupiać się będzie na prezentacji prac z zakresu wsparcia technologiami informatycznymi i rozwiązaniami opartymi na wiedzy pięciu newralgicznych (z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstw) procesów:

  • zarządzania wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie,
  • budowy strategii informatyzacji przedsiębiorstw,
  • wytwarzania systemów informatycznych,
  • zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi,
  • oceny wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa technologii informatycznych

Nad wysokim poziomem merytorycznym konferencji czuwa Komitet Programowy złożony ze znanych ekspertów zajmujących się problematyką konferencji.

Pierwsza edycja konferencji w ubiegłym roku spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wpłynęła spora ilość interesujących prac, które po zakwalifikowaniu do programu zostały zaprezentowane na konferencji.
Zwyczajem organizatorów, cennym dla autorów jest opublikowanie zakwalifikowanych prac w formie drukowanej i elektronicznej.
W tym roku wybrane w trakcie konferencji najlepsze prace bedą opublikowane, po przygotowaniu anglojęzycznej wersji, w pokonferencyjnym wydaniu specjalnym czasopisma „FOUNDATIONS OF CONTROL AND MANAGEMENT SCIENCES”.
Organizatorzy oprócz aktywnego uczestnictwa w konferencji poprzez przesłanie artykułów przewidzieli także możliwość wysłuchania zakwalifikowanych prac.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tego wydarzenia na witrynie konferencji.

Autor: PTI OP