Koło Warmińsko-Mazurskie

Spotkanie członków Koła Warmińsko-Mazurskiego PTI 16 lutego 2012

Szanowni Państwo,Serdecznie zapraszamy członków PTI oraz sympatyków stowarzyszenia na spotkanie informacyjno-organizacyjne Koła Warmińsko-Mazurskiego PTI, które odbędzie się dnia 16 luty 2012 o godzinie 16:00 w siedzibie Regionalnego Centrum Informatycznego (UWM, Wydział Matematyki i Informatyki), ul. Słoneczna 54 (budynek A- parter).Spotkanie ma na celu przedstawienie dotychczasowych inicjatyw Koła oraz zapoznanie się środowiska informatycznego w celu integracji i wypracowania zasad współpracy przy kolejnych inicjatywach informatycznych w Regionie. Udział w spotkaniu zapowiedzieli Przewodniczący Zarządu Oddziału Pomorskiego Cezary Orłowski Agenda spotkania:

  1. Koło Warmińsko-Mazurskie PTI i jego działalność – Przewodniczący Zarządu KWM Andrzej Rydzewski
  2. Działalność Oddziału Pomorskiego PTI Przewodniczący Zarządu OP PTI Cezary Orłowski
  3. Poznajmy się” – inicjatywa OP PTI – przeprowadzenie ankiet – sekretarz KWM PTI Piotr Kisielewski
  4. Działanie w obszarze programu certyfikacji w standardzie ECDLKR ECDL Hanna Pikus
  5. Perspektywy rozwoju działalności KWM PTI dyskusja, prowadzenie Przewodniczący Zarządu KWM Andrzej Rydzewski
  6. Wolne wnioski

PTI jest organizacją zrzeszającą już od 30 lat profesjonalnych informatyków, działającą zgodnie z uchwalonym statutem, mającym na celu popularyzację informatyki w regionie poprzez wspieranie członków w profesjonalnych działaniach (www.pti.org.pl). W 2011 powstało Koło Warmińsko-Mazurskie PTI działające obecnie przy Oddziale Pomorskim PTI (www.pti.gda.pl). Zarząd Koła Warmińsko-Mazurskiego PTI stanowią następujące osoby:

  • Przewodniczący Andrzej Rydzewski
  • z-ca przewodniczącego Halina Tańska
  • członek Anna Michalczyk
  • sekretarz Piotr Marek Kisielewski

Obecnie Koło Warmińsko-Mazurskie swoje działania skupia wokół dwóch głównych obszarów: popularyzacji informatyki wśród młodzieży ponadgimnazjalnej poprzez wspierania organizacji konkursów informatycznych oraz działalności w ramach programu certyfikacji w standardzie ECDL, gdzie PTI jest jedynym operatorem na Polskę. Koordynatorem Regionalnym ECDL (województwo warmińsko-mazurskie) jest Pani Hanna Pikus (www.ecdl.olsztyn.pl) Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu członków, kandydatów i sympatyków KWM PTI.

Autor: Tomasz Sitek