Koło Warmińsko-Mazurskie

III Warmińsko-Mazurskie Zawody Programistyczne

III WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZAWODY PROGRAMISTYCZNE
Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Prezydenta Miasta Olsztyn, dr Piotra Grzymowicza, zaprasza do udziału w Zespołowych Zawodach Programistycznych. Zawody odbędą się w laboratoriach komputerowych Wydziału Matematyki i Informatyki UWM. Każdy z zespołów otrzymuje zadania, których rozwiązania należy przedstawić w języku Pascal lub C/C++. Uczestnicy mogą korzystać z przyniesionych przez siebie materiałów: słowników, książek, notatek. Nie można korzystać z kalkulatorów i nośników magnetycznych. Po zakończeniu zawodów zostaną przedstawione oficjalne wyniki.
Zadania programistyczne są opracowane przez pracowników naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki.
Zwycięzcy otrzymują dyplomy i upominki.

Zasady

  • zgłoszenie uczestnictwa do 08 lutego 2012 r.
  • termin zawodów 16 lutego 2012 r. godz. 11.00-15.00
  • rejestracja odbywa się drogą elektroniczną (zawodyinf@matman.uwm.edu.pl) lub listownie (WMiI UWM, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn)
  • drużyny składają się z 3 zawodników,
  • drużyna ma 4 godziny na rozwiązanie zadań.
Autor: Tomasz Sitek