Koło Warmińsko-Mazurskie

II Warmińsko-Mazurskie Zawody W Administrowaniu Sieciami I Systemami Operacyjnymi „super@dmin”

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZAWODY
W ADMINISTROWANIU SIECIAMI I SYSTEMAMI OPERACYJNYMI „super@dmin”

Olsztyn, 29 marca 2012

Wydział Informatyki i Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

przy wsparciu Patronów:

Kuratorium Oświaty
w Olsztynie

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Odział Pomorski
Koło Warmińsko-Mazurskie

Polskie Biuro
ECDL

ECDL e-Guardian

Cisco
Networking Academy

Microsoft
IT Academy Programme

 

zaprasza do udziału w zespołowych zawodach w administrowaniu siecią i systemami operacyjnymi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zmagania odbędą się w pracowniach komputerowych Wydziału Informatyki i Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii przy ul. Barczewskiego 11 w Olsztynie dnia 29 marca 2012 (czwartek) w godzinach 10:00 – 15:30. Trzyosobowe zespoły otrzymają do rozwiązania test (I etap, max 60 minut) oraz zadania praktyczne (II etap, max 120 minut) przygotowane przez pracowników Wydziału (zespół). Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności oparty jest na standardach i treściach programowych do nauki zawodu technik informatyk (do pobrania).

Na zwycięzców czekają nagrody i upominki ufundowane przez Organizatora, Patronów i sponsorów.

Kluczowe dane:

 

Zgłoszenie uczestnictwa do 15 marca 2012
dane zgodne ze wzorcem formularza zgłoszenia, przesłane drogą elektroniczną na adres superadmin@wsiie.olsztyn.pl
lub listownie (Wydział Informatyki i Ekonomii, Wyższa  Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, ul. Barczewskiego 11,
10-061 Olsztyn, z dopiskiem „super@dmin 2012”). Regulamin zawodów (do pobrania).
Termin i miejsce zawodów 29 marca 2011; harmonogram zawodów (do pobrania)
Wydział Informatyki i Ekonomi, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP,
10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 11, godz: 10:00-15:30 (rejestracja zespołów od godz. 9:00)
Sekretariat zawodów Dorota Ostaszewska tel. (89) 521-89-08 (w.146), kom. 519062007;
e-mail : superadmin@wsiie.olsztyn.pl ; www: www.wsiie.olsztyn.pl/~superadmin
lista zakwalifikowanych drużyn: (pobierz)
Przydatne Wykorzystane podczas zawodów maszyny wirtualne (do pobrania); wersja systemu Ubuntu (do pobrania);
opis przygotowania środowiska (do pobrania), poprzednia edycja zawodów: www.wsiie.olsztyn.pl/~superadmin/I

 

Autor: Tomasz Sitek