Koło Warmińsko-Mazurskie

I Warmińsko-Mazurskie zawody w administrowaniu sieciami i systemami operacyjnymi „super@dmin”

Polskie Biuro ECDL, Polskie Towarzystwo Informatyczne i Cisco Networking Academy objęli patronatem honorowym I Warmińsko-Mazurskie Zawody w Administrowaniu Sieciami i Systemami Operacyjnymi „super@dmin”, które zostały zorganizowane przez Wydział Informatyki i Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (http://www.wsiie.olsztyn.pl) przy wsparciu Kuratorium Oświaty w  Olsztynie. Ze strony PB ECDL i PTI zawody wspierali KR ECDL w Olsztynie, Koordynator Produktu e-Guardian oraz Koło Warmińsko-Mazurskie Oddziału Pomorskiego PTI.

Zawody skierowane były do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Celem zawodów było zweryfikowanie umiejętności uczestników z zakresu administrowania sieciami komputerowymi i systemami operacyjnymi, rozwój myślenia algorytmicznego, popularyzacja idei ECDL e-Guardian oraz programów CISCO CCNA. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności oparty został na standardzie i treściach programowych przedmiotu systemy operacyjne i sieci komputerowe do nauki zawodu technik informatyk.

Zmagania odbyły się 15 kwietnia 2011 w pracowniach komputerowych organizatora. Do zawodów przystąpiło 14 trzyosobowych drużyn z następujących szkół : Zespół Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku, Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu, Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie,  V LO im Wspólnej Europy, III LO im. M. Kopernika, Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła oraz Liceum Ogólnokształcące i Studium Policealne OSKAR.
Podczas zmagań konkursowych opiekunowie zespołów i goście wzięli udział w sesji wystąpień przygotowanych przez przedstawicieli Patronów Honorowych i profesorów WSIiE TWP. Koordynator Cisco Academy, Anna Czacharowska-Rybkowska przedstawiła program szkoleń prowadzony przez akademię Cisco w Polsce wdrażanych dla szkól ponadgimnazjalnych. Koordynator Regionalny ECDL, Hanna Pikus zaprezentowała „Program certyfikacji ECDL oraz program e-Guardian”. Interesujące wykłady na tematy związane z intrygującymi pytaniami algorytmiki wygłosili profesorowie Witold Łukaszewicz i Zygmunt Pogorzały.

Laureaci zawodów otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Władze WSIiE TWP oraz Patronów Honorowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w zawodach oraz upominki.

Laureaci Zawodów „super@dmin

  • I miejsce – zespół reprezentujący Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła w Olsztynie w składzie R. Ferenc, R. Domian, T. Rutkowski (opiekun: Z. Niewiadomski).
  • II miejsce – zespół reprezentujący Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie w składzie D. Karaźniewicz, T. Olszewski, A. Biniecki (opiekun: M. Chyży).
  • III miejsce – zespół reprezentujący V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie w składzie T. Bernatowski, K. Dąbrowski, M. Tomaszewski (opiekun: M. Piekut)

Szczegółowe informacje o zawodach dostępne są pod adresem www.wsiie.olsztyn.pl/~superadmin
Anna Michalczyk
członek Zarządu Koła Warmińsko-Mazurskiego PTI OP

Autor: Tomasz Sitek