ImprezyWydarzenia

Seminariun nt. iBeacon

informatyka_od_kulis_2_17_grudnia_18_15_zapraszamy_smallZarząd Oddziału Pomorskiego PTI wspólnie Klastrem Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Vizum Lab z Sopotu zorganizował w dniu 26 listopada 2016r. seminarium na temat technologii iBeacon. W trakcie seminarium przedstawiono stronę techniczną oraz przykłady opracowywanych, praktycznych rozwiązań korzystających z beaconów. Panowie Tomasz Matajszczuk i Adam Łabędzki z firmy Vizum Lab przedstawili stan prac własnych a także ciekawe przykłady wdrożeń tej technologii ze świata. Duże zainteresowani i żywą dyskusje wywołały aplikacje związane z obszarem wdrożeń w projektach SmartCity, prowadzonych także na naszym terenie.  Spotkanie miało bardzo kameralny charakter, ale zarówno w odczuciu naszym jak i prelegentów było wartościowe i inspirujące. Gościnne progi Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mającego siedzibę na iBeacon terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, skłaniają nas do zacieśnienia współpracy, która całkiem poważnie zarysowała się po ostatnich, udanych, realizowanych wspólnie imprezach.