Otwarte warsztaty – Web Starter

W dniu 30.05.2012 od godziny 10.00-15.00 pracownicy Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Koordynatorem Regionalnym ECDL i Kołem Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zorganizowali Otwarte warsztaty informatyczne – WebStarter przeznaczone dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Warsztaty odbyły się w nowoczesnych […]

DNI OTWARTE ECDL 2012

Dni Otwarte ECDL 2012 w regionie warmińsko-mazurskim W dniach 16-20 kwietna 2012 odbywają się na terenie całego kraju Dni Otwarte ECDL. Jest to przedsięwzięcie PB ECDL w ramach obchodów Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego organizowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Dni Otwarte […]

Spotkanie członków Koła Warmińsko-Mazurskiego PTI 16 lutego 2012

Szanowni Państwo,Serdecznie zapraszamy członków PTI oraz sympatyków stowarzyszenia na spotkanie informacyjno-organizacyjne Koła Warmińsko-Mazurskiego PTI, które odbędzie się dnia 16 luty 2012 o godzinie 16:00 w siedzibie Regionalnego Centrum Informatycznego (UWM, Wydział Matematyki i Informatyki), ul. Słoneczna 54 (budynek A- parter).Spotkanie ma na […]

Szkolenia egzaminatorów ECDL – 10.06.2011, Olsztyn

Koordynator Regionalny ECDL Region Olsztyn wraz z Kołem Warmińsko-Mazurskim PTI działającym przy Oddziale Pomorskim PTI planuje w dniu 10.06.2011 w Olsztynie: szkolenie egzaminatorów ECDL CORE Sylabus 5.0, szkolenie egzaminatorów ECDL CORE Sylabus 5.0 (dla egzaminatorów posiadających uprawnienia na Syllabus 4.0) […]

III Warmińsko-Mazurskie Zawody Programistyczne

III WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZAWODY PROGRAMISTYCZNE Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Prezydenta Miasta Olsztyn, dr Piotra Grzymowicza, zaprasza do udziału w Zespołowych Zawodach Programistycznych. Zawody odbędą się w laboratoriach komputerowych Wydziału Matematyki i […]