Data Lake i Boty – konferencja pod Patronatem Honorowym OP PTI

Mikołajki w Gdańsku mogą być bardzo udane… Nasz kolega Tadeusz Kifner na Konferencji EOIF – Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie w Gdańsku podzielił się swoim doświadczeniem w zakresie Jeziora Danych  i nauczania maszynowego. Oddział Pomorski PTI był Patronem Honorowym tego wydarzenia. […]

Uroczyste wręczenie statuetek z okazji 70-lecia informatyki W Polsce

Miło nam poinformować, że w dniu 24 września 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie statuetek z okazji 70 lecia informatyki w Polsce. Prezes PTI Włodzimierz Marciński wręczył je zasłużonym działaczom Oddziału Pomorskiego PTI. W trakcie uroczystości wysłuchaliśmy ciekawego wykładu Marka […]

Narada strategiczna przez Walnym Zjazdem Delegatów w Warszawie

W dniu 21 czerwca 2017 roku odbyła się narada z udziałem nowego zarządu PTI OP. Celem spotkania było przekazanie członkom oddziału pomorskiego celów strategicznych, które zarząd chciałby zrealizować w najbliższej przyszłości. Omówiono wspólnie z wybranymi w oddziale Delegatami strategie postępowania […]

Spotkanie Zarządu na Politechnice Gdańskiej

Nowy Zarząd Oddziału Pomorskiego przejął już w pełni sprawy prowadzenia oddziału. Reprezentacja nowego zarządu w składzie: Tadeusz Kifner – prezes Piotr Falc – wiceprezes spotkała się z członkami oddziału od lat wspierającymi jego działalność. Wśród osób zaproszonych była kol. Alicja […]

Drugie Śniadanie Informatyczne PTI – Clever Age

W dniu 10 listopada 2005 roku odbyło się drugie śniadanie informatyczne PTI – Clever Age. Spotkanie prowadził Maciek Borówka z Clever Age. Spotkanie było poświęcone tematyce groupware. Tekst i zdjęcia – Mirek Kowalewski

VIII Walny Zjazd Delegatów PTI

W dniu 21 maja 2005 roku odbył się VIII Walny Zjazd Delegatów PTI. Dyskutowano nad stanem obecnym i przyszłością Towarzystwa. Wybrano nowe władze PTI i zmieniono Statut PTI. Nasz Oddział także zyskał silną reprezentację w centralnych władzach Towarzystwa. Tekst i […]

Walne Zebranie Członków Oddziału

28 października odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Pomorskiego Oddziału PTI. Głównym tematem zgromadzenia był wybór delegatów, którzy będą reprezentować oddział na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PTI, który odbędzie się 21 listopada w Warszawie. Zjazd ten poświęcony jest dokonaniu zmian w statucie […]

Impreza naukowo – integracyjna Pomorskiego Oddziału PTI

W dniu 8 października 2005 roku członkowie naszego Oddziału spotkali się na imprezie naukowo-integracyjnej. Na imprezie zaproszony gość z firmy Clever Age wygłosił referat poświęcony tematyce systemów otwartych. Okazało się, że można wiele nowego dowiedzieć się w tym temacie. Oprócz […]