III Ogólnopolski Kongres „SMART – Inteligentne miasta”

Oddział Pomorski PTI objął honorowym patronatem III Ogólnopolski Kongres „SMART – Inteligentne miasta”, który odbył się w GPN-T,  29 czerwca 2015r. W ramach Kongresu eksperci, politycy oraz samorządowcy szukali odpowiedzi […]

Technologia łączności LTE w Inteligentnych Miastach

Zarząd Oddziału Pomorskiego objął patronatem konferencję pt.: „Nowoczesne technologie w łączności na rzecz rozwoju inteligentnych miast”, która odbyła się w dniach 10-11 marca  2015r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Celem konferencji […]

Walne zgromadzenie członków KWM

W dniu 3.02.2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Podczas zgromadzenia został wybrany nowy zarząd Koła. Zgromadzeni powierzyli pełnienie funkcji przewodniczącego Koła Markowi Adamowiczowi. Do […]

Nowe władze Oddziału Pomorskiego PTI wybrane!

Koleżanki, Koledzy,   Miło mi poinformować, że w dniu wczorajszym (19.03.2014) odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Pomorskiego PTI.   Na zebraniu został powołany nowy Zarząd oddziału w składzie:   […]

III Targi Ofert Edukacyjnych

W dniu 29 stycznia 2014 r. w ramach projektu „Laboratorium Edukacji” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni i w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą odbyły się III Targi Edukacyjne, które miały miejsce w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1, w sali im. Prof. Demela w godz. 10.00 – 13.00.
Targi edukacyjne to miejsce szerokiej prezentacji oferty edukacyjnej publicznych i prywatnych polskich szkół oraz placówek dydaktycznych na różnych poziomach nauczania. W programie targów prezentowane były m.in. bezpłatne warsztaty o różnorodnej tematyce – również ECDL.
Targi skierowane były do osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy preferencji zawodowych oraz wyborem i znalezieniem odpowiedniej oferty edukacyjno- szkoleniowej.