AktualnościKoło Warmińsko-MazurskieWydarzenia

Szkolenie dla egzaminatorów ECDL w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Koordynator ECDL, w dniu 23 kwietnia 2018r. (poniedziałek) organizuje szkolenie, na którym będzie można uzyskać uprawnienia Egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL. Szkolenie odbędzie się w Olsztynie, w godzinach od 9,00 do 15:00 Dokładna lokalizacja zostanie przesłana uczestnikom szkolenia w późniejszym terminie. Przypominam, że jednym z warunków koniecznych do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest posiadanie jednego z certyfikatów:

 • ECDL: CORE, START; BASE; STANDARD
 • lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

Pozostałe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie: www.ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Dodatkowymi warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:

Przesłanie na adres hanna.pikus@ecdl.pl wiadomości zawierającej 3 załączniki:

  1. wypełniony Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa (do pobrania z https://ecdl.pl/images/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora.pdf). Oryginał należy przynieść na szkolenie.
  2. wypełnione Karty Rejestracji Egzaminatora (do pobrania z ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora1.pdf). Oryginał należy przynieść na szkolenie.
  3. CV + potwierdzenie umiejętności merytorycznych: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź stażu pracy jako trenera. Oryginał należy przynieść na szkolenie.
 1. Dokonanie opłaty za szkolenie (należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu). Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać  potwierdzenie przelewu na adres hanna.pikus@ecdl.pl.

Terminy i dodatkowe wskazówki

 • Zgłoszenia (pkt. 1) prosimy dokonać do dnia 20.04.2018 r..
 • Dane do wystawienia faktury (do 7 dni od daty dokonania  przelewu) należy przesłać na adres pikus@ecdl.pl.
 • Wpłat należy dokonywać na konto: PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233 Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL w Olsztynie
 • Termin płatności 20 kwietnia 2018r.
 • Wysokość opłaty w wysokości 430,50 zł Członkom PTI (niezalegającym ze składkami) przysługuje 35% zniżki (opłata 279,83zł).

Szczegółowych informacji udziela Koordynator ECDL Region Olsztyn Hanna Pikus

Kontakt:

Hanna Pikus

Koordynator Regionalny ECDL, Region Olsztyn

mail: hanna.pikus@ecdl.pl

tel. 501-072-097, www.ecdl.pl