Aktualnościaktualności pasekWydarzenia

Nowe władze Oddziału Pomorskiego

27 kwietnia 2017 odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Pomorskiego PTI.

W zebraniu uczestniczyło 13 Członków. Po przedstawieniu sprawozdań ustępującym Władzom Oddziału udzielono absolutorium.
W wyniku wyborów wyłoniono nowe władze Oddziału w składzie:

Tadeusz Kifner – Prezes Oddziału
Andrzej Majewski – V-Prezes, Skarbnik
Piotr Falc – V-Prezes, Członek Zarządu

Wojciech Kiedrowski – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Lidia Rutkowska – Członek Sądu Koleżeńskiego
Przemysław Jatkiewicz – Członek Sądu Koleżeńskiego

Piotr Szukiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Cysewski – Członek Komisji Rewizyjnej
Paweł Jastrzębski – Członek Komisji Rewizyjnej

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra naszej społeczności!