aktualności pasekWydarzenia

Odznaczenia państwowe dla Członków PTI

Koleżanki i Koledzy,

z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że decyzją Prezydenta RP,
na wniosek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zostały  nadane odznaczenia państwowe
dla członków PTI za aktywną działalność społeczną w PTI i innych organizacjach pozarządowych,
instytucjach naukowych i samorządowych, na rzecz rozwoju polskiej informatyki.

Odznaczenia otrzymali:

Sosnowski Zenon, O.Podlaski                            Złoty Krzyż Zasługi,
Jatkiewicz Przemysław, O.Pomorski                  Srebrny Krzyż Zasługi,
Kiedrowski Wojciech, O.Pomorski                      Srebrny Krzyż Zasługi,
Madeyski Lech, O.Dolnośląski                             Srebrny Krzyż Zasługi,
Mazur Hanna, O.Dolnośląski                                 Srebrny Krzyż Zasługi,
Nowak Jerzy, O.Górnośląski                                  Srebrny Krzyż Zasługi,
Zajdel Mirosław, O.Zachodniopomorski               Srebrny Krzyż Zasługi,
Cetnarowicz-Jutkiewicz Anna, O.Mazowiecki   Brązowy Krzyż Zasługi,
Chodacka Beata, O.Małopolski                             Brązowy Krzyż Zasługi,
Majewski Andrzej,  O.Pomorski                             Brązowy Krzyż Zasługi,
Niemiec Andrzej, O.Dolnośląski                            Brązowy Krzyż Zasługi,
Żmudziński Janusz, O.Dolnośląski                       Brązowy Krzyż Zasługi.

Oddział Pomorski został znacząco doceniony. Gratulacje dla wszystkich Odznaczonych.